DFKH 2021 program zde

9. – 11. září 2021

Přinášíme do Kutné Hory představení nezávislého a alternativního autorského divadla, které se bude střídat s koncerty, workshopy a výstavami.

Každý rok v září program vyvrcholí Divadelním festivalem Kutná Hora, který nabízí přehlídku zajímavých projektů z oblasti nezávislého divadla a vytváří prostor pro setkání lidí všech profesí spojených s divadelní uměleckou oblastí.

PROGRAM 2020

5. říjen 2020

úspěšně proběhlo

FOTO

MOC BEZMOCNÝCH (DIVADLO FESTE, BRNO)

Unikátní venkovní inscenace podle eseje Václava Havla, která se odehraje přímo v den Havlových narozenin.

10. – 12. září 2020

úspěšně proběhlo

FOTO

DIVADELNÍ FESTIVAL KUTNÁ HORA #DFKH2020

Šestý ročník festivalu zaměřeného na prezentaci nezávislého a alternativního autorského divadla s důrazem na současná aktuální témata.

22. srpen 2020

úspěšně proběhlo

FOTO

DIVADELNÍ DOŽÍNKY V ZÁMECKÉ ULICI

Pivovar Sedlec (Zámecká 136)

Divadlo, hudba, akce pro děti, oheň a buřty.

30. červenec 2020 | 16:00

úspěšně proběhlo

VELKÝ UŠI (DIVADLO KOLONIE, PRAHA)

Palackého náměstí / Galerie Felixe Jeneweina (v případě deště)

Divadelní pohádka s hudební dílnou pro děti.

11. červenec 2020 | 17:00

úspěšně proběhlo

FOTO

TÁHNEME NA SEDLEC! DO PIVOVARU!

Morový sloup / Pivovar Sedlec

Procházka z centra Kutné Hory do pivovaru Sedlec zakončená večerem s místními básníky (Elena Pecenová, Petr Fanta, Jan Morávek a Vladimír Vrabec) a koncertem kapely Oswald Schneider.

30. červen 2020 | 21:00

úspěšně proběhlo

Y: MY GARDEN IS YOUR GARDEN (ZAHRADNÍ HOSTINA)

Pivovar Sedlec (Zámecká 136)

Představení projektu Y jeho kurátory a umělcem Michalem Mitrem.

30. červen 2020 | 19:30

úspěšně proběhlo

FOTO

OBCHOD NA KORZE (DIVADLO X10, PRAHA)

Pivovar Sedlec (Zámecká 136)

Divadelní zpracování Grosmanovy bravurní novely. Po představení posezení u ohně s herci a jamování s místními hudebníky.

O FESTIVALU

Divadelní festival Kutná Hora založili v roce 2015 kulturní manažer Kryštof Koláček společně s enfant terrible české divadelní kritiky Vojtěchem Varyšem. Divadelní festival pořádal od jeho vzniku spolek Kulturní invaze. Divadlo X10 se festivalu účastnilo od jeho počátku, v roce 2018 bylo spolupořadatelem a od roku 2019 jej plně převzalo. Navázalo na jeho dramaturgii, a kromě prezentace nezávislého divadla s důrazem na současná aktuální témata koncipuje festival zároveň jako pracovní setkání zaměřené na rozvoj spolupráce jednotlivých uměleckých aktérů, rozvoj uměleckého oboru současné jevištní tvorby jako celku i zvýšení kvality uměleckého vzdělání a následného uplatnění absolventů uměleckých oborů.

„Divadlo X10 je součástí festivalu od samého počátku, nejprve jako pravidelný host, poté spolupořadatel a od letošního roku už je festival plně v naší režii,“ říká Lenka Havlíková, ředitelka Divadla X10. „Tímto ročníkem dostává festival také punc pracovního uměleckého festivalu. Rádi bychom, aby se festival stal výjimečnou možností pracovního setkání, a to nejen obdobně zaměřených umělců a souborů z České republiky i zahraničí, ale i nastupující studentské generace. Do budoucna aspirujeme na to stát se, podzimní divadelní školou‘, a to nejen pro umělce a studenty samotné, ale i pro širokou veřejnost, které umožníme nahlédnout přímo do tvorby zúčastněných,“ doplňuje Havlíková.

O PIVOVARU

Pivovar Sedlec byl od vzniku festivalu jedním z partnerů a v minulém roce se stal “hlavním stanem” festivalu, kde se odehrává většina inscenací, přednášek a dalších doprovodných akcí festivalu. Historie pivovaru sahá do 16. století, kdy zde byl založen původní pivovar. Po roce 1820 koupila zrušené cistersiácké panství rodina Schwarzenbergů. Pivo se tu pak vařilo až do roku 1943 a na začátku 20. století patřil pivovar k nejmodernějším v zemi. Ročně vyrobil kolem devíti tisíc hektolitrů piva. Později v něm byl státní statek a po roce 1989 byl celý zámecký areál v restituci navrácen rodině Schwarzenbergů.

Od nich koupil v roce 2010 akademický malíř a restaurátor Jan Chejn pozůstatky pivovaru. Budovy chce dostat do podoby, kdy v nich fungoval pivovar. V plánu je vybudovat zde ubytování, restauraci a výstavní sál. Aktuálně je v provozu kavárna s multifunkčním sálem pro komornější akce. Kromě divadelního festivalu se zde pořádají se zde exkurze a další především kulturní akce.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.