OBCHOD NA KORZE

LADISLAV GROSMAN / JIŘÍ POKORNÝ: OBCHOD NA KORZE

Příběh malého člověka. Tragikomický.

REŽIE Jiří Pokorný
DRAMATURGIE Lenka Havlíková
VÝPRAVA Jana Hauskrechtová
HUDBA Roman Zach
HRAJÍ Gabriela Pyšná, Lucie Roznětínská, Matěj Nechvátal, Roman Zach, Dan Dittrich

TERMÍN 30. červen 2020 | 19:30

MÍSTO Pivovar Sedlec, Zámecká 136, Kutná Hora

Kde je ten poklad?!!

Grosmanova bravurní novela zachycuje proces arizace na Slovensku, v hutné zkratce vidíme, jak mikrosvět drobných lidí začínají ovládat Hlinkovské gardy, jak se do člověka plíživě vkrádá strach, nenávist, zlo. Slunce praží na špičku jehlanu, krajinou projíždějí vlaky s lesknoucími se zbraněmi, na které štěkají psi.

Jak daleko je od závisti k ideologii, jakou cenu má jeden už končící lidský život? Novela předkládá dnešnímu čtenáři neúprosnou paralelu mezi prvními válečnými roky a dnešním světem.

Po představení se přesuneme do venkovních prostor pivovaru Sedlec, kde můžete posedět s herci u ohně a k tomu Vám zajamují kutnohorští hudebníci.