Y: ZAHRADNÍ HOSTINA

Y: MY GARDEN IS YOUR GARDEN (ZAHRADNÍ HOSTINA)

Po představení Obchod na korze proběhne informační setkání a představení projektu Y s kurátory a umělcem Michalem Mitrem, který povede letní laboratoř Y: My Garden Is Your Garden.

TERMÍN 30. červen 2020 | 21:00   

MÍSTO Pivovar Sedlec, Zámecká 136, Kutná Hora

Pod písmenem Y se skrývá nový formát multidisciplinárních večerů pořádaných Divadlem X10, v rámci kterých se divadlo setkává s výtvarným uměním, uměním performance a teorií. Každý z večerů je rámovaný specifickým tématem a nabízí imerzivní, interaktivní zážitek.


V rámci Divadelního festivalu Kutná Hora se bude formát Y věnovat zahradničení a vztahu člověka a zeleně (městské i soukromé).

My Garden Is Your Garden

Y: ZAHRADNÍ HOSTINA ~ výzva
Divadelní festival Kutná Hora HLEDÁ DOBROVOLNÉ VÝZKUMNÍKY ~ ÚČASTNÍKY LABORATOŘE

Y: ZAHRADNÍ HOSTINA nabízí zájemcům z řad veřejnosti možnost dlouhodobě spolupracovat se zahrádkářem a multidisciplinárním umělcem Michalem Mitrem, se kterým budou společně v rámci výzkumné skupiny ohledávat možnosti vztahu člověka a přírody či veřejné, soukromé a divoce rostoucí zeleně.

Obsah laboratoře je otevřen diskuzi a vlastním zájmům účastníků.

Přihlásit se mohou zájemci bez rozdílu věku, zájmů, profese či vzdělání. Předchozí zkušenost se zahradničením či uměním není nutná.

Laboratoř nabízí možnost, jak propojit různorodé zájmy konkrétních účastníků ve vztahu k přírodě a městu.

Zajímá nás, jak budovat sounáležitost a empatii k okolní krajině, zajímá nás jak naslouchat městu, jak jej opečovávat. Zajímá nás, jestli může být zahradní hostina vhodným prostředím pro výměnu zkušeností a zážitků.

V rámci laboratoře je možné soustředit se na tři různé okruhy:
– zušlechťování veřejného prostoru: péče o zapomenutou zeleň, mapování a kultivace kutnohorských zákoutí,
– budování empatie k přírodnímu světu: pozorování rostlin, hmyzu, počasí, zaznamenávání přírodních cyklů,
– příroda a technologie: tvorba jednoduchých přístrojů, které mohou třeba ozvučit pelargonii či jak skrze technologie porozumět biologickým funkcím rostlin.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Y: ZAHRADNÍ HOSTINA proběhne formou čtyř setkání, které budou časově přizpůsobeny potřebám účastníků.
• 25. – 26. červenec 2020 – úvodní víkendové soustředění

• srpen 2020 odpolední setkání ve všední den u ohně s architektkou a urbanistkou Viktorií Mravčákovou

• srpen 2020 odpolední setkání ve všední den u ohně se zástupcem vedení města Kutná Hora, zodpovědným za zeleň

• 10. – 12. září – závěrečné soustředění a zahradní hostina v areálu Divadelního festivalu Kutná Hora

MICHAL MITRO

Audiovizuální umělec, galerista a zahrádkář. Ve své tvorbě se věnuje propojování technologie a přírody, vytváří interaktivní instalace, ozvučuje rostliny, vede workshopy.


Často pobývá na zahrádkářské kolonii C v brněnské čtvrti Jundrov, kde v zahradní chatce provozuje galerii a kulturní prostor sessi.space.
www.michalmitro.com